Vi erbjuder ideella föreningar hjälp med löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning.
Här kan du välja mellan olika paket med eventuellt tilläggsalternativ.

Lilla paketet

består av löpande bokföring upp till 300 transaktioner årligen med årsbokslut.

Mellan paketet

består av löpande bokföring 350-750 transaktioner årligen med årsbokslut.

Stora paketet

består av löpande bokföring 750-2000 transaktioner årligen med årsredovisning.

Lönekörning

– utöver lönekörning ingår skattedeklaration, kontrolluppgifter

info@foreningsservicehbg.se - Webbansvarig: Fredrik Hjärpe, Bild- och webbdesign: Lena Andersson - ©Föreningsservice